Εκσυγχρονισμός Δημόσιας Διοίκησης-Η περίπτωση του ΥΠΕΧΩΔΕ

Η σημερινή κατάσταση στη Δημόσια Διοίκηση είναι προβληματική και αδιέξοδη επειδή έχει συγκεντρωτική υδροκεφαλική δομή και δεν έχει στόχους, σαφή ρόλο, συγκεκριμένες αρχές οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Δημ. Διοίκησης προϋποθέτει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων προς την Τοπική Αυτοδ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαμαρίκας Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 97-100
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1224

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 406

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.0023 Δ
ΤΧ 3/94