Βαθμολόγιο-Μισθολόγιο ως μέσα ανάπτυξης της Δημόσιας Διοίκησης και του προσωπικού της

Η καθιέρωση του συστήματος βαθμολογικής εξέλιξης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, ξεκίνησε με το Ν.1811/1951 του "Υπαλληλικού Κώδικα" τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.611/1977 και τέλος με τις διατάξεις του Ν.1586/1986 έγιναν ριζικές μεταβολές στη διάρθρωση των θέσεων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ. Η καθιέρωση και του πλέον &qu...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παγκάκης Γ. Λ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.-Αύγ. 1994 ; τεύχ. 4 , σ. 42-54
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Μισθολόγιο
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1224

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 406

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.0023 Δ
ΤΧ 4/94