Βασικές αρχές management

Το Μάνατζμεντ είναι η σημαντικότερη δραστηριότητα ενός φορέα γιατί αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται, οργανώνονται, συντονίζονται και κινητοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι, το ανθρώπινο δυναμικό, ο εξοπλισμός κλπ.μέσα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι σκοποί και οι στόχοι του σε ορισμένο χρόνο και στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η έννοια του Μάνα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοφανίδης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 57-59
Λέξη-Κλειδί:Διοίκηση Επιχειρήσεων
Προγραμματισμός
Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
Προγραμματισμός Εργατικού Δυναμικού
Δημόσια Διοίκηση
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Παρόμοια τεκμήρια