Δημόσια Διοίκηση

Την Ελληνική δημόσια διοίκηση ταλανίζουν χρόνια παθολογικά χαρακτηριστικά όπως είναι ο υπερσυγκεντρωτισμός, η πελατειακή νοοτροπία, το ρουσφέτι, ο ασφυκτικός εναγκαλισμός από την πολιτική εξουσία, η ευνοιοκρατία, η εσωστρέφεια, η γραφειοκρατία κλπ., που την εμποδίζουν να ανταποκριθεί στο έργο της και για τον λόγο αυτό, απαιτούνται ριζικές μεταρρυθμίσεις. Οι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΑΔΕΔΥ, Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1224

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 406

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.0023 Δ