Μονόροφα βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες με σκελετό από χάλυβα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραμάνος Αντώνης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βιομηχανικά κτίρια (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Βιομηχανικά κτίρια (1993 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , 1994 ; 1η έκτακτη έκδοση , σ. 79-91
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικά Κτίρια
Χάλυβας
Αποθήκες
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)