Εκθεση Ομάδας Εργασίας για τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα (CENELEC)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδόπουλος Μ., Μπούρκας Π., Τσανάκας Δ., Ντοκόπουλος Π., Πέρρας Δ., Μπρέκας Κ., Φραγκοπούλου Σ., Χαμπάκης Μ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα
Λέξη-Κλειδί:Πρότυπα
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Κανονισμοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1236
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available