Προγραμματισμός και σχεδιασμός εγκαταστάσεων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (11ο : 1992 : Χανιά) Διεθνές σεμινάριο UIA-UNESCO

Η εργασία αποτελεί τα πρακτικά του σεμιναρίου της UNESCO με θέμα τον προγραμματισμό και σχεδιασμό εγκαταστάσεων ανώτατης εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει οκτώ εισηγήσεις με θέματα;Κοινωνικές διαστάσεις της χωροθέτησης παν/κών εγκαταστάσεων σε πόλη, το Πανεπιστήμιο ως πόλη, προβλήματα Σχεδιασμού μίας Πανεπιστημιούπολης σε περιφερειακή περιοχή, η ανάπτυξη του περιφερ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Προγραμματισμός και σχεδιασμός εγκαταστάσεων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Διεθνές Σεμινάριο), ΤΕΕ, UIA Ελληνικό Τμήμα, UNESCO
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 1992
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πανεπιστήμια
Πανεπιστημιούπολη
Χωροταξία
Πολεοδομία
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1250
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 378.495 Π
Αντίγραφο 1 Not Available