Ηλεκτροκίνηση στα μέσα μεταφοράς (1993 : Αθήνα) Ηλεκτρικό όχημα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ηλεκτροκίνηση στα μέσα μεταφοράς Ηλεκτρικό όχημα, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993 1995 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1995 ; τεύχ. 2 , 150 σ.
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος - Ιούν. 1995 ; τεύχ. 3 , 117 σ.
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρικά Οχήματα
Ηλεκτροκίνηση
Γενική θεματική ενότητα:ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχνικών Χρονικών, τεύχ.2)
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχνικών Χρονικών, τεύχ.3)
Τα συμπεράσματα της Οργανωτικής Επιτροπής του διημέρου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1256
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 164
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 421
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 232
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 149
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 144
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 629.2293 Η
ΤΧ 2/95
ΤΧ 3/95
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 604
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη