Μελέτη του προβλήματος των μελετητικών και κατασκευαστικών φορέων κατοικίας στην Ελλάδα, ειδικότερα μελέτη των υπαρχόντων μελετητικών και κατασκευαστικών φορέων στις χώρες της Ευρώπης Ανατολικής και Δυτικής

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από έξι χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Βουλγαρία, ΕΣΣΔ) αντιπροσωπευτικά δείγματα από την άποψη κοινωνικοπολιτικού συστήματος και επιπέδου ανάπτυξης. Η βιβλιογραφία και τα στοιχεία αναφέρονται περιληπτικά στα εξής θέματα:α) Ιστορικές καταβολές (ανά χώρα) του συστήματος στέγασης β) Τρόποι και φορείς κατοικίας γ) Κρατική δράση σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αντωνιάδου Ε., Κάργα Π., Λάμπρου Γ., Τρυφωνίδης Μ., Χόχωλη Α.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1985
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Στέγαση
Στεγαστική Πολιτική
Κατοικία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 831
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available