Καταλληλότητα υλικών αγωγών και δεξαμενών ύδρευσης από υγειονομική άποψη

Η ποιότητα του πόσιμου νερού επηρεάζεται και από τους αγωγούς με τους οποίους διανέμεται και από τις δεξαμενές αποθήκευσης. Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα υλικά των σωλήνων όπως, χυτοσίδηρος, χάλυβας, χαλκός, αμιαντοτσιμέντο, σκυρόδεμα, PVC, PE, PB και τα υλικά των επικαλύψεων όπως λιθανθρακόπισσα, ασφαλτικά, εποξειδικές ρητίνες, τσιμεντοκονία και οι παράγ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανασίου Κωνσταντίνος, Καμιζούλης Γ., Κουλουμπή Ν., Σπηλιόπουλος Λ., Τζουμέρκας Φ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1992
Λέξη-Κλειδί:Υδρευση
Πολυμερή
Σωληνώσεις
Αγωγοί Υδρευσης
Μέταλλα
Πόσιμο Νερό
Δεξαμενές Νερού
Δημόσια Υγεία
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1248
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 886
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη