Σχολικά κτίρια και αρχιτεκτονική εφαρμογή

Η εισήγηση ασχολείται με το ρόλο του αρχιτέκτονα στο σχεδιασμό των Σχολικών Κτιρίων, ρόλος που είναι ταυτόχρονα κοινωνικοπολιτικός και τεχνικός. Ο σχεδιασμός του Κτιρίου πρέπει να αναζητά μεθόδους για να εξακριβώνει τις ιδιομορφίες κάθε περίπτωσης και θεωρίες για να κατανοεί πως συνεργούν τα συγκεκριμένα κάθε φορά στοιχεία του υλικού και κοινωνικοπολιτικού π...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Προγγίδης Κων.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Το διδακτηριακό πρόβλημα στο Νομό Μαγνησίας (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Το διδακτηριακό πρόβλημα στο Νομό Μαγνησίας (1992 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, ΕΛΜΕ Ν. Μαγνησίας, ΔΟΕ (Διδ/λων-Νηπ/γων)
Λέξη-Κλειδί:Σχολικά Κτίρια
Αρχιτεκτονική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1259