Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικισμών περίπτωση Ορφανών Καρδίτσας

Η σκέψη αυτής της Ομάδας Εργασίας ξεκίνησε από την εξεύρεση δυνατοτήτων αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων οικισμών στον Ελλαδικό χώρο. Τα Ορφανά Καρδίτσας είναι οικισμός που δημιουργήθηκε για τη στέγαση των θιγόμενων από την απαλλοτρίωση της Λίμνης Πλαστήρα και αποτελεί τυπικό παράδειγμα με δυνατότητες επαναδραστηριοποίησης και αξιοποίησής του. Εξετάζεται η υπάρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουτσιούμπας Α., Μακρής Κ., Φαλιάγκας Φ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 1988
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Οικισμοί
Αγροτικοί Οικισμοί
Ανάπλαση Οικισμών
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 998
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 711.58094954 Κ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Not Available