Πρόταση για την κατανομή των οργανικών θέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Στη μελέτη αυτή προτείνετα νέα κατανομή των οργανικών θέσεων στην ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, στα επίπεδα των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Περιφερειακών Υπηρεσιών, Διευθύνσεων και Τμημάτων Νομαρχιακών Υπηρεσιών και αφορά όλη την κλίμακα της δημοσιουπαλληλικής ιεραρχίας. Οι προτάσεις βασίστηκαν στις υπάρχουσες ανάγκες στην ΓΓΔΕ, στις προτάσεις που ήδη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αραπάκης Ν., Δουκάκης Χ., Μίχας Ν., Μπούμης Θ., Νασιούλας Σ., Νικηφοριάδης Γ., Σωτηρίου Ε., Τζινιέρης Β.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Λέξη-Κλειδί:Οργάνωση Εργασίας
Οργάνωση Προσωπικού
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Δημόσιοι Οργανισμοί
Δημόσιες Υπηρεσίες
Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1261
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available