Διακοινοτική συνεργασία-Η εμπειρία στο Ν. Μαγνησίας

Το άρθρο εξετάζει την δυνατότητα αποτελεσματικής στήριξης της τοπικής ανάπτυξης από τις κοινότητες του Νομού Μαγνησίας που φθάνουν σε αριθμό το 72. Δεδομένου ότι σήμερα δεν είναι σκόπιμο και εφικτό να προωθηθεί η συνένωση των Ο.Τ.Α., η διακοινοτική συνεργασία εμφανίζεται ως η καταλληλότερη λύση για το πρόβλημα του κατακερματισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μούχος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι-Κοινοτικά προγράμματα-Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι-Κοινοτικά προγράμματα-Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (1992 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας-ΜΕ Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι
Τοπική Ανάπτυξη
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1260

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 358

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 147