Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι: παρουσίαση των εφαρμοσμένων μεθόδων στα μηχανικά στοιχεία των ενεργειακών μονάδων της ΔΕΗ Παρουσίαση των εφαρμοσμένων μεθόδων στα μηχανικά στοιχεία των ενεργειακών μονάδων της ΔΕΗ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σαμοϊλης Γ., Αντωνακάκης Α., Χρυσάγη Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μη καταστροφικοί έλεγχοι
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Μη καταστροφικοί έλεγχοι (1993 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΜΜ, ΤΕΕ-ΕΕΕ Μηχανουργικής Τεχνολογίας & Παραγωγής
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.- Οκτ. 1994 ; τεύχ. 5 , σ. 92-104
Λέξη-Κλειδί:Μη Καταστροφικοί Ελεγχοι
Υπέρηχοι
Δινορρεύματα
Μαγνητοσκόπια
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1263

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 424

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 145

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.112706 Μ
ΤΧ 5/94

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 592