Σύμμικτες γέφυρες

This paper presents on overview of current practice of steel-concrete composite bridge structures in the U.K. The form of structure is currently popular in the medium span range of 15-60m and its increasing popularity is discussed. Current design trends include primarily the use of plate girders with insitu concrete slabs and various steelwork configurations...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Sadler N.L.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της γεφυροποιίας (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Αγγλικά
Γλώσσα περίληψης: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της γεφυροποιίας (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Γεφυροποιία
Σύμμικτες Κατασκευές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του διημέρου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1123