Μη παρεμβατικά αισθητήρια για μέτρηση πεδίου ταχυτήτων ροής. Ανεμομετρία Laser Doppler, ανεμομετρία φάσης Doppler, μέθοδοι οπτικοποίησης ροής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φούντη Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αισθητήρες 1993 Αισθητήρες-Μετατροπείς
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αισθητήρες 1993 (1993 : Αθήνα) : Αισθητήρες-Μετατροπείς / / ΤΕΕ . τ. 1
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , 1994 ; 2η έκτακτη έκδοση (Α' Μέρος) , σ. 131-147
Λέξη-Κλειδί:Αισθητήρες
Μετρητές Ροής
Ροή
Γενική θεματική ενότητα:ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)