Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την τουριστική ανάπτυξη

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης περιβάλλοντος και τουριστικής ανάπτυξης και η δυνατότητα βιώσιμης συνύπαρξης της προστασίας του περιβάλοντος με την οικονομική ανάπτυξη. Η μελέτη διαρθρώνεται σε 5 αυτοτελή κεφάλαια. Στα δύο πρώτα παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την τουριστική ανάπτυξη σε παγκόσμιο και κοινοτικό επίπε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γκόλφη Π., Δαγκλή Κορίνα, Καββαδίας Δ., Κραντονέλλης Κ., Πασχάλη Π.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Τουριστική Ανάπτυξη
Τουρισμός
Περιβάλλον
Παράκτιες Περιοχές
Παραδοσιακοί Οικισμοί
Προστασία Περιβάλλοντος
Φυσικό Περιβάλλον
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1268
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Not Available