Αναγκαίες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι αναγκαίες δράσεις, για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Κριτήρια για την αναγκαιότητα των δράσεων αποτελούν οι θεσμικές προβλέψεις, εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς, οι πολιτικές περιβάλλοντος καθώς και οι αντικειμενικές ανάγκες. Οι αναγκαίες δράσεις εξετάζονται ως προς εννέα, τομείς αναφοράς:υδατικό περιβάλλον,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαγρηγορίου Σ., Convery Frank, Ζιώγας Χαράλαμπος, Κωστόπουλος Β., Λάλας Δ., Πανταζής Α., Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ., Χατζημπίρος Κίμων
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1993
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβάλλον
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Απορρίμματα
Νομοθεσία
Θόρυβος
Θεσμικό Πλαίσιο
Φυσικό Περιβάλλον
Δομημένο Περιβάλλον
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Τοξικά Απόβλητα
Στερεά Απόβλητα
Υδατικοί Πόροι
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)