Μία ευέλικτη μέθοδος για την εξομοίωση κυκλωμάτων που περιλαμβάνουν ημιαγωγά διακοπτικά στοιχεία

Για την μελέτη των ηλεκτρικών κινητηρίων συστημάτων και γενικά κυκλωμάτων που περιλαμβάνουν ημιαγωγά διακοπτικά στοιχεία, είναι απαραίτητη η εξομοίωση τους σε ψηφιακούς υπολογιστές. Με την εξομοίωση είναι δυνατός ο καθορισμός των μεγίστων τιμών των τάσεων και ρευμάτων στα διάφορα σημεία του κυκλώματος και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στοιχείων του συστή...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαννακόπουλος Γαβριήλ Β., Βοβός Νικόλαος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτρονικά ισχύος: Παραγωγή-εφαρμογές-εκπαίδευση (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1989 1992 (τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ηλεκτρονικά ισχύος (1989 : Αθήνα) : Παραγωγή-εφαρμογή-εκπαίδευση / / ΤΕΕ-ΕΕΕ Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, ΤΕΕ-ΕΕΕ ΗΜ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , 1992 ; 1η έκτακτη έκδ. , σ. 139-141, 142-147
Λέξη-Κλειδί:Προσομοίωση
Ημιαγωγοί
Ηλεκτρονικά Ισχύος
Ηλεκτρικοί Κινητήρες
Μοντέλα
Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 980

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 01/92

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 768