Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη)

Το Σεμινάριο αυτό οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης των Μηχανικών. Παρουσιάζονται είκοσι εισηγήσεις με θέματα:την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ατμοσφαιρική ρύπανση-μέθοδοι προστασίας, ρύπανση υπογείων νερών, επιπτώσεις έργων σε επιφανειακά νερά, θεσμικό πλαίσιο στην διαχείριση υδατικών πόρων, απορύ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σεμινάριο), ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1992
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Απόβλητα
Απορρίμματα
Λύματα
Διάθεση Αποβλήτων
Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ρύπανση Υδάτων
Υπόγεια Νερά
Επιφανειακά Νερά
Υδατικοί Πόροι
Διάθεση Απορριμμάτων
Διάθεση Λυμάτων
Επεξεργασία Λυμάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου