Περιεχόμενο, οργάνωση και συντονισμός μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η εισήγηση παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για την οργάνωση και συντονισμό των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Αναλύεται η οδηγία 85/337 της ΕΟΚ με την οποία γίνεται η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και θεσπίζεται το περιεχόμενο των ΜΠΕ. Παρέχονται πληροφορίες για τη σύνταξη της ΜΠΕ καθώς και για την εκτίμηση και α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλιούλης Η.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1211

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 515