Ατμοσφαιρική ρύπανση Μέθοδοι προσδιορισμού και προστασίας

Η εισήγηση περιγράφει, ταξινομεί και αναλύει τις ιδιότητες καθώς και τους τρόπους προσδιορισμού των κυριωτέρων ατμοσφαιρικών ρύπων, που είναι τα Οξείδια του Θείου, τα οξείδια του αζώτου, τα οξείδια του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες, ο μόλυβδος και τα σωματίδια. Για κάθε μιά κατηγορία ρύπων αναφέρονται αναλυτικά οι πηγές εκπομπής τους, η συγκέντρωσή τους στην α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολάου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Διοξείδιο του Θείου
Διοξείδιο του Ανθρακα
Μόλυβδος
Σωματίδια
Οξείδια του Αζώτου
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1211

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 515