Προβλήματα ρύπανσης υπογείων νερών

Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τα προβλήματα ρύπανσης των υπογείων νερών. Αναλύονται οι κατηγορίες των υδροφορέων και η κίνηση ρυπαντών στους υδροφορείς. Περιγράφονται οι επιπτώσεις τεχνικών έργων στα υπόγεια νερά που προκαλούνται από δραστηριότητες όπως, διάθεση αποβλήτων, διάθεση στερεών αποβλήτων, Αρδεύσεις, ύδρευση με υπόγεια νερά, επεμβάσεις σε ποταμούς. Ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κατσιφαράκης Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Αρδευτικό Νερό
Γεωθερμικές Πηγές
Επιφανειακά Νερά
Υπόγεια Νερά
Ρύπανση Υδάτων
Διάθεση Αποβλήτων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου