Μέθοδοι βελτιστοποίησης στην προστασία και την απορύπανση των υπόγειων υδατικών πόρων

Η εισήγηση αυτή περιγράφει τις σύγχρονες μαθηματικές μεθόδους και τεχνικές στην περιοχή της ποιοτικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων. Περιγράφονται τα προβλήματα ποιοτικής διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων καθώς και οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης συστημάτων διάθεσης αποβλήτων σε υπόγειους υδροφορείς.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μυλόπουλος Γιάννης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Διάθεση Αποβλήτων
Υπόγεια Νερά
Ρύπανση Υδάτων
Διαχείριση
Βελτιστοποίηση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου