Επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την μόλυνση-ρύπανση του περιβάλλοντος

Η εισήγηση αναπτύσσει τις επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους, από την ηχητική ρύπανση, από την μόλυνση των υδάτων και των τροφίμων. Ειδικότερα αναπτύσσεται η έννοια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οι βλαπτικές επιδράσεις της στην υγεία του ατόμου και του πληθυσμού, στην αύξηση της νοσηρότητας και της...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κατσουγιαννόπουλος Βασίλειος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Προστασία περιβάλλοντος-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Υγεία
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ηχορύπανση
Πηγές Ρύπανσης
Ρύπανση Υδάτων
Μόλυνση Περιβάλλοντος
Υγιεινή Περιβάλλοντος
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1211

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 515