Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση έργων αποχέτευσης

Το θέμα αναλύεται σε δέκα κεφάλαια όπου εξετάζονται οι παροχές υπολογισμού των ακαθάρτων σε σχέση με τον πληθυσμό, την κατανάλωση σε καθαρό νερό και τις υδροβόρες βιομηχανίες της περιοχής, απαραίτητα στοιχεία για την μελέτη των έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων με μικτο-παντορροϊκό ή χωριστικό σύστημα. Ακολουθεί το κεφάλαιο που εξετάζει ποιοτικά θέματα σχεδι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νάνου-Γιάνναρου Αικατερίνη, Δημητρίου Ι., Αγγίδης Δ.., Ζαχαριάς Μ.., Παπαθανασιάδης Τ..
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Λέξη-Κλειδί:Αποχετευτικοί Αγωγοί
Αποχετευτικά Δίκτυα
Αστικά Λύματα
Λύματα
Επεξεργασία Λυμάτων
Σχεδιασμός
Συντήρηση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο