Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ (1993 : Θεσσαλονίκη) Εκθεση βραβείων και συμμετοχών του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης προσχεδίων του κτιρίου του ΤΕΕ-ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ-Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη μελέτη του κτιρίου που θα στεγάσει και θα εκφράσει τον τεχνικό κόσμο της Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο της κριτικής επιτροπής ήταν εξαιρετικά δύσκολο τόσο για το πλήθος όσο και για την ποιότητα των συμμετοχών, που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση. Στην έκδοση επ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Κτίριο ΤΕΕ-ΤΚΜ, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Έκθεση-Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1993
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
Κτίρια
Κτίρια ΤΕΕ
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 725.23 Τ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1302
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 7
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 247
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 555
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη