Σύγχρονες εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες στις ΗΠΑ

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την εξελικτική πορεία στις τηλεπικοινωνίες στις ΗΠΑ, από την φάση μετάβασης έως τα ενοποιημένα δίκτυα και τα δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Τονίζεται η σημασία της νέας τεχνολογίας μεταγωγής ΑΤΜ (Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς) που στοχεύει στο να παρέχει ένα μοναδικό, παγκόσμια αποδεκτό τρόπο μεταφοράς δεδομένων ήχου...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πρωτονοτάριος Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δίκτυα και OSI (Διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων): εφαρμογή στις ελληνικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες τεκμηρίωσης και πληροφόρησης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Δίκτυα και OSI (Διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων) (1994 : Αθήνα) : Εφαρμογή στις ελληνικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες τεκμηρίωσης και πληροφόρησης / / ΤΕΕ, ΕΛΟΤ
Λέξη-Κλειδί:Βιβλιοθήκες
Δίκτυα Επικοινωνίας
Διασύνδεση Ανοιχτών Συστημάτων (OSI)
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1332

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 429

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 156

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 754