Δίκτυα βιβλιοθηκών γενική παρουσίαση

Η εισήγηση αρχικά αναπτύσσει τα θέματα της Επικοινωνίας, των Δικτύων και των Βιβλιοθηκών. Ιδιαίτερα για το θέμα των Δικτύων και Βιβλιοθηκών αρχικά αναπτύσσεται η σύνδεση Βιβλιοθηκών με άλλες Μονάδες. Συζητώνται τα διάφορα υπάρχοντα δίκτυα Βιβλιοθηκών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και οι εφαρμογές των δικτύων ευρείας περιοχής (μεταφορά αρχείων, πρόσβαση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τοράκη Κατερίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δίκτυα και OSI (Διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων): εφαρμογή στις ελληνικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες τεκμηρίωσης και πληροφόρησης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Δίκτυα και OSI (Διασύνδεση ανοιχτών συστημάτων) (1994 : Αθήνα) : Εφαρμογή στις ελληνικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες τεκμηρίωσης και πληροφόρησης / / ΤΕΕ, ΕΛΟΤ
Λέξη-Κλειδί:Βιβλιοθήκες
Ανάπτυξη Βιβλιοθηκών
Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διασύνδεση Ανοιχτών Συστημάτων (OSI)
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1332

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 429

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 156

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 754