Καταγραφή και κωδικοποίηση των πρόσφατων πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών (Α φάση)

Η μελέτη αποτελεί την Α Φάση της καταγραφής και ταξινόμησης των πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών που εκπονήθηκαν για τον Ελλαδικό χώρο από το 1980. Στη φάση αυτή επιλέγησαν κυρίως χωροταξικές και περιβαλλοντικές μελέτες μέχρι και το επίπεδο ΓΠΣ και ΖΟΕ. Δηλαδή εξαιρέθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι μελέτες πολεοδομικής κλίμακας. Η Ομάδα Εργασίας αντιμετώπισε προ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αντανασιώτη Ντάνυ, Ζαμπέλης Χρήστος, Παναγιωτόπουλος Νίκος, Σολωμού-Τεριακή Αννα, Τούντα Φωτεινή, Τσακιροπούλου Ειρήνη
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993
Λέξη-Κλειδί:Πολεοδομικές Μελέτες
Χωροταξικές Μελέτες
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
Πενταετή Προγράμματα
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ερευνητικά Προγράμματα
Ρυθμιστικό Σχέδιο
Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο