Διερεύνηση της ποιότητας των πόσιμων νερών του Θεσσαλικού πεδίου

Η μελέτη αυτή έγινε με σκοπό την καταγραφή της ποιότητας του πόσιμου νερού στην Κ.& Δ. Θεσσαλία. Στην αρχή γίνεται αναφορά στη ρύπανση των υπόγειων νερών και ιδιαίτερα στους παράγοντες που ευθύνονται κύρια για τη μόλυνση και την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Εξετάζεται η Ελληνική και ξένη πραγματικότητα και παρατίθεται η υπάρχουσα νομοθεσία...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αργυρόπουλος Ζήσης, Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Παπακωνσταντίνου Αργύρης, Πατρώνας Αναστάσιος, Πάπας Λάζαρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 1993
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πόσιμο Νερό
Υπόγεια Νερά
Νερό
Ρύπανση Υδάτων
Ανάλυση Νερού
Ελεγχος Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:202 σ. : πίν., σχ.
Περίληψη:Η μελέτη αυτή έγινε με σκοπό την καταγραφή της ποιότητας του πόσιμου νερού στην Κ.& Δ. Θεσσαλία. Στην αρχή γίνεται αναφορά στη ρύπανση των υπόγειων νερών και ιδιαίτερα στους παράγοντες που ευθύνονται κύρια για τη μόλυνση και την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Εξετάζεται η Ελληνική και ξένη πραγματικότητα και παρατίθεται η υπάρχουσα νομοθεσία για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Από τη βιβλιογραφία αντλήθηκαν στοιχεία για τις επιπτώσεις των διάφορων χημικών παραμέτρων του πόσιμου νερού, στην υγεία και κυρίως των νιτρικών αλάτων. Για την έρευνα της ποιότητας του πόσιμου νερού έγιναν 110 δειγματοληψίες στο χρονικό διάστημα Μάϊος-Σεπτέμβριος 1993, σε 91 διαφορετικά, αντιπροσωπευτικά σημεία. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν συνολικά στο 70 του πληθυσμού της Λάρισας, 67 του Νομού Καρδίτσας και 50 του Νομού Τρικάλων. Προσδιορίστηκαν οι παράμετροι που καθορίζουν την ποιότητα του πόσιμου νερού. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων προέκυψε πρόβλημα ποιότητας (αυξημένη συγκέντρωση νιτρικών) στον άξονα Λάρισας-Φαρσάλων το οποίο και αναπτύσσεται διεξοδικά στα συμπεράσματα-προτάσεις της παρούσας μελέτης.(ΣΥ)
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)
Θεσσαλία - (Τοπικού ενδιαφέροντος)