Διερεύνηση της ποιότητας των πόσιμων νερών του Θεσσαλικού πεδίου

Η μελέτη αυτή έγινε με σκοπό την καταγραφή της ποιότητας του πόσιμου νερού στην Κ.& Δ. Θεσσαλία. Στην αρχή γίνεται αναφορά στη ρύπανση των υπόγειων νερών και ιδιαίτερα στους παράγοντες που ευθύνονται κύρια για τη μόλυνση και την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Εξετάζεται η Ελληνική και ξένη πραγματικότητα και παρατίθεται η υπάρχουσα νομοθεσία...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αργυρόπουλος Ζήσης, Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Παπακωνσταντίνου Αργύρης, Πατρώνας Αναστάσιος, Πάπας Λάζαρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 1993
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Πόσιμο Νερό
Υπόγεια Νερά
Νερό
Ρύπανση Υδάτων
Ανάλυση Νερού
Ελεγχος Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1373
Μ 1373

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.48094954 Α

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 834
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη