Επαγγελματικός οδηγός για το νέο μηχανικό

Ο επαγγελματικός αυτός Οδηγός απευθύνεται στο νέο μηχανικό, για να τον βοηθήσει στα πρώτα προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει με την ένταξή του στο Επάγγελμα. Απευθύνεται δε σε όλους τους μηχανικούς ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους. Στον οδηγό περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:Γενική παρουσίαση του επαγγέλματος του μηχανικού, γνωριμία με τους φορείς του μηχανι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σωτηροπούλου Ε., Τσομπανίδης Χ., Καραμούζη Ζωή, Γκουντάρας Α.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Επαγγελματικός Οδηγός
Επαγγελματικά Θέματα
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1361
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 182
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Στερεάς - Βιβλιοθήκη Λαμίας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 182Η4
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Π 620.0023Ε
Π 620.0023Ε
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 54
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 170
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 635
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη