Μελέτη για τις τάσεις και απαιτήσεις των εργοδοτών των Διπλ. Μηχανικών, προκειμένου να τους προσλάβουν για εργασία

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση του χώρου των εργοδοτών των Διπλωματούχων Μηχανικών (Δ.Μ.). Από την μελέτη προκύπτουν τόσο οι τάσεις αγοράς, όσο και οι απαιτήσεις των εργοδοτών, προκειμένου να απασχολήσουν τους μηχανικούς στις επιχειρήσεις τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, αποτελούν οδηγό για τους Δ.Μ. ως προς τα κριτήρια πρόσληψης Δ.Μ. κυ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χωριανόπουλος Βαγ., Θεοδοσόπουλος Π., Καρελιώτη Ε., Πουλάκης Σ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Απασχόληση
Δημόσιος Τομέας
Εργοδότες
Ιδιωτικός Τομέας
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1360
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 416
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη