Εγκαταστάσεις ατμολεβήτων / λεβητοστασίων για τις ανάγκες των ελληνικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι τα εν γένει προβλήματα σχετικά με την επιλογή, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων των λεβητοστασίων/ατμολεβήτων των Ελληνικών Βιοτεχνιών/Βιομηχανιών. Σκοπός της είναι να αποτελέσει βοήθημα για τους συναδέλφους μηχανικούς που είναι επιφορτισμένοι με την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων ατμού. Η μελέτη α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κακαράς Ε., Γιαννάς Κ., Καπάλας Δημ., Λεκατσάς Σ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Λέξη-Κλειδί:Ατμολέβητες
Λεβητοστάσια
Βιοτεχνία
Βιομηχανία
Ατμοπαραγωγοί
Καύσιμα
Καυστήρες
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Προστασία Περιβάλλοντος
Καυσαέρια
Εκπομπή Καυσαερίων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1348
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 455
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 593
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη