Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (1994 : Αθήνα)

Η εργασία αυτή αποτελεί τα πρακτικά της ημερίδας με θέμα "Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Εκτασης που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ. Αποτελείται από 14 εισηγήσεις με θέματα όπως:θεσμικό πλαίσιο για τα Βιομηχανικά Ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ), αναφορά προόδου της εφαρμογής της οδηγίας Seveso και οι αναθεωρήσεις του, δραστηριότητες της ΕΟΚ για τα ΒΑΜΕ, αξιολό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (Ημερίδα), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικά Ατυχήματα
Νομοθεσία
Βιομηχανία
Ασφάλεια Εργαζομένων
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1337
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 191
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 414
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 266
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 154
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.11 Β
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΕΡ Κέρκυρας - Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 209
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 675
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη