Η συμβολή των εργαζομένων στις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τα βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης

Στην εισήγηση αναφέρεται η συνεχώς αυξανόμενη συνθετότητα των εγκαταστάσεων βιομηχανικής παραγωγής που μπορεί να οδηγήσει σε περίπτωση ατυχήματος σε πρωτόγνωρες καταστάσεις καταστροφής για τους εργαζόμενους, τους περιοίκους, το περιβάλλον, γεγονός που επιτάσσει τον σχεδιασμό και την πρόβλεψη των διαδικασιών λειτουργίας, όπως το αντίστοιχο και για τις περιπτώ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λαιμός Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (1994 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικά Ατυχήματα
Βιομηχανία
Προστασία Περιβάλλοντος
Ασφάλεια Εργαζομένων
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας