Μεθοδολογία για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της επικινδυνότητας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων εφαρμογές στην ελληνική βιομηχανία

Στην εισήγηση παρουσιάζεται η μεθοδολογία για την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση επικινδυνότητας βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η κατανόηση της ανάγκης θεώρησης και ανάλυσης του συνολικού φάσματος των κινδύνων, δηλαδή των συνεπειών και των αντίστοιχων πιθανοτήτων εμφάνισής τους, οδήγησε στη σύγχρονη τάση αντιμετώπισης των προβλημάτων ασφάλειας τεχνολογικών συστ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπάζογλου Ι., Χρήστου Μ., Νιβολιανίτου Ζ., Ανεζίρη Ο., Σταθαράς Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (1994 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικά Ατυχήματα
Βιομηχανία
Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1337

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 414

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 154

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.11 Β

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 675