Τα συστήματα αναφοράς και η εφαρμογή του ΕΓΣΑ '87

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βέης Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ψηφιακή χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεπισκόπηση - τεχνολογίες αιχμής (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994 1995 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ψηφιακή χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεπισκόπηση - τεχνολογίες αιχμής (1994 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , 1995 ; 2η έκτακτη έκδοση , σ. 16-22
Λέξη-Κλειδί:Γεωδαισία
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας