Η συμβολή των αναλογικών και των ψηφιακών τηλεπισκοπικών μεθόδων στη διερεύνηση, απογραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των φυσικών διαθέσιμων και του περιβάλλοντος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ρόκος Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ψηφιακή χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεπισκόπηση - τεχνολογίες αιχμής (Διήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994 1995 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ψηφιακή χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεπισκόπηση - τεχνολογίες αιχμής (1994 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , 1995 ; 2η έκτακτη έκδοση , σ. 144-154
Λέξη-Κλειδί:Χαρτογράφηση
Τηλεπισκόπηση
Περιβάλλον
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Παρόμοια τεκμήρια