Αντιρρυπαντική τεχνολογία (1993 : Αθήνα) Ελεγχος-συντήρηση-επισκευή αυτοκινήτων

Η παρούσα εργασία αποτελεί τα πρακτικά των εισηγήσεων της Ημερίδας "Αντιρρυπαντική Τεχνολογία-Ελεγχος-Συντήρηση-Επισκευή, Αυτοκινήτων" που διοργάνωσε το ΤΕΕ. Παρουσιάζονται 11 εισηγήσεις με θέματα όπως ατμοσφαιρική Ρύπανση στην περιοχή της Αθήνας, μείωση της εκπομπής αιθάλης κινητήρων πετρελαίου, αρχική εκπαίδευση και επιμόρφωση του εργατικού δυναμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Αντιρρυπαντική τεχνολογία Ελεγχος-συντήρηση-επισκευή αυτοκινήτων, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993 1995 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.- Αύγ. 1995 ; τεύχ. 4 , 160 σ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Αυτοκίνητο
Τεχνολογία Αυτοκινήτου
Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Καταλύτες
Βενζίνη
Πετρέλαιο
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχνικών Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1338
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 187
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 415
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 265
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 64
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 368
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 629.28 Α
ΤΧ 4/95
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΕΡ Κέρκυρας - Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 200
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 669
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη