Βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα. Παρελθόν-παρόν-μέλλον εισήγηση Οργανωτικής Επιτροπής

Αναλύεται η έννοια και το περιεχόμενο της βιομηχανικής πολιτικής καθώς επίσης και οι μορφές άσκησής της. Γίνεται συνοπτική αποτίμηση της σύγχρονης ελληνικής εμπειρίας και παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις αναπτυξιακής πολιτικής στη βιομηχανία. Ειδικότερα αναλύεται ο ρόλος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και το περιβάλλον. Παρουσιάζονται ζητήματα εκσυ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλογήρου Ι., Λιδωρίκης Σ., Τσοτσορός Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Θεσμοί,μέθοδοι και διαδικασίες άσκησης βιομηχανικής πολιτικής (Συμπόσιο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συμποσίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Θεσμοί, μέθοδοι και διαδικασίες άσκησης βιομηχανικής πολιτικής (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Βιομηχανική Πολιτική
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Δημόσιος Τομέας
Ιδιωτικός Τομέας
Βιομηχανικές Επενδύσεις
Δημόσιες Επενδύσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1372

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 958