Η περιβαλλοντική διάγνωση (environmental autiding) ως καινούργιος θεσμός εφαρμογής βιομηχανικής πολιτικής

Αναπτύσσονται οι αρχές της Περιβαλλοντικής Διάγνωσης ως καινούργιου θεσμού εφαρμογής βιομηχανικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, η Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιχειρήσεων είναι ένα βασικό εργαλείο διαχείρισης που περιλαμβάνει μιά συστηματική, τεκμηριωμένη περιοδική και αντικειμενική εκτίμηση, του πόσο καλά από περιβαλλο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλιάντζα Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Θεσμοί,μέθοδοι και διαδικασίες άσκησης βιομηχανικής πολιτικής (Συμπόσιο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συμποσίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1991
Πηγή:Θεσμοί, μέθοδοι και διαδικασίες άσκησης βιομηχανικής πολιτικής (1991 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Βιομηχανική Πολιτική
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Περιβάλλον
Προστασία Περιβάλλοντος
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1372