Τεχνολογία καύσης. Θερμομόνωση εγκαταστάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ψημμένος Σωτήρης
Συλλογικό Έργο: Τεχνολογία καύσης και καυστήρων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας , 1993
Πηγή:Τεχνολογία καύσης και καυστήρων (1993 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Θερμομόνωση
Μετάδοση Θερμότητας
Θερμομονωτικά Υλικά
Μονωτικά Υλικά
Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1380

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 628