Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις, Γεωκατασκευές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δραγκιώτης Θεόδωρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Νέος Αντισεισμικός Κανονισμός (1994 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Γρ. Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Αντιστηρίξεις
Αντισεισμικός Κανονισμός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1388

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 849