Οδηγίες για το λυγισμό κελύφων οπλισμένου σκυροδέματος και χαλύβδινων χωροπλαισίων

Τα φαινόμενα λυγισμού των κελυφών οπλισμένου σκυροδέματος και των χαλύβδινων χωροπλαισίων είναι ιδιαίτερα σύνθετα. Εκτός από τη γεωμετρική μη γραμμικότητα, που είναι βασικό χαρακτηριστικό τους, εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία μορφών που εξαρτάται από μεγάλο πλήθος παραμέτρων. Αρχικά στην εισήγηση αναπτύσσεται το φαινόμενο του λυγισμού των κελυφών οπλισμένου σκυρο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παλασόπουλος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Στέγαση μεγάλων χώρων (Τριήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Στέγαση μεγάλων χώρων (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών
Λέξη-Κλειδί:Χωροκατασκευές
Κελύφη
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Χωροδικτυώματα
Λυγισμός