Η δράση του ανέμου και του χιονιού στις κατασκευές

Στην εισήγηση εξετάζεται η δράση του ανέμου και του χιονιού στο σχεδιασμό των κατασκευών. Αρχικά εξετάζεται ο άνεμος σαν καιρικό φαινόμενο και γίνεται μια χρονική ανάλυση της ταχύτητας του ανέμου. Στη συνέχεια γίνεται μία στατιστική επεξεργασία των ανεμολογικών στοιχείων της χώρας με σκοπό την σύνταξη ενός χάρτη ισοταχυτήτων του ανέμου, ώστε να γίνει η ορθολ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Στέγαση μεγάλων χώρων (Τριήμερο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Πηγή:Στέγαση μεγάλων χώρων (1990 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών
Λέξη-Κλειδί:Κατασκευές
Ανεμος
Ανεμοφόρτιση
Χιονοφόρτιση
Κανονισμοί
Σχεδιασμός Κατασκευών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του τριημέρου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1088

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 91

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 298

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 298

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540