Διάτμηση-Στρέψη-Διάτρηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πλάκας Α., Τρέζος Κωνσταντίνος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεμινάριο για τον νέο ελληνικό κανονισμό ωπλισμένου σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Πηγή:Σεμινάριο για τον νέο ελληνικό κανονισμό ωπλισμένου σκυροδέματος (1986 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλ. Τμ. Σκυροδέματος, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΠΕΣ
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κανονισμοί
Αντοχή Υλικών
Διάτμηση
Στρέψη
Διάτρηση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 862