Ανακύκλωση αστικών-γεωργικών-βιομηχανικών λυμάτων και αποβλήτων

Στην εισήγηση τονίζεται η αναγκαιότητα της ανάπτυξης του τομέα της ανακύκλωσης των απορριμμάτων από την άποψη της ελάττωσης της κατανάλωσης των εθνικών πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών. Προτείνεται για τη χώρα μας να ακολουθήσει τις εμπειρίες άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και να δημιουργήσει ένα φορέα, που θα είναι υπεύθυνος για...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βελούζος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Ελλάδα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987 1990 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Ελλάδα (1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος
Δυνατότητες και προοπτική ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων (1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάιος- Ιούν. 1990 ; τεύχ. 3 , σ. [15]-16
Λέξη-Κλειδί:Απορρίμματα
Ανακύκλωση
Διαχείριση Απορριμμάτων
Διάθεση Απορριμμάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο της συζήτησης